Individuellt anpassade fotbäddar

Har du ont i fötter, vrister, knän, höfter eller rygg? Eller vill du förebygga dessa besvär? Då kan fotbäddar vara till stor hjälp på vägen. Vi tillverkar fotbäddar speciellt anpassade för just dig och dina fötter. Fotens leder och mjukdelar utsätts för hög belastning vid ett neutralt steg och belastningen ökar vid felställningar. Detta kan leda till smärtor i fot, underben, knä och till och med högre upp i kroppen.

Videoanalys

En fot- och gånganalys görs för att ta reda på vad du har för problem. Vi ber dig att ta med dina egna skor som du använder vid arbete, aktiviteter och hemma. Då kan vi se hur du sliter dem och vilken typ av skor du har till olika aktiviteter, t ex om du står och går mycket på jobbet, idrottar eller promenerar. På gångbandet kan du själv se hur din fot rör sig när du går och vi analyserar var du startar ditt steg i hälen, din belastning av hela foten och hur du avvecklar steget. Det är väldigt intressant att se hur man går, många blir förvånade.

Spegellåda

Spegellådan är en viktig del av fot- och gånganalysen. Vi ser tydligt din belastning vid stående, om fot och häl står i supination, pronation eller neutralt läge. Här undersöker vi hur dina hälsenor, fotleder, knän och höfter förhåller sig till dina fötter. Vi mäter också dina fötter, för skor är en viktig del av analysen, många går i för små skor utan att veta om det. Därefter går vi igenom olika typer av skor och vad du ska tänka på vid skoköp. Du får prova olika skor här hos oss och jämföra med dina egna.

Gipsavgjutning

Om det visar sig att du skulle behöva korrigerande fotbäddar gör vi avgjutningar av dina fötter när du ligger på mage. Detta för att fötterna ska ligga rakt i förhållande till dina höfter och de ska vara helt obelastade. Då blir avgjutningen perfekt och fotbäddarna kommer att bli korrekt korrigerande. Sedan bokar vi en ny tid till dig. Under tiden fyller vi avgjutningarna med gips, avgjutningarna tas bort och gipsformarna är klara för slipning. Därefter värmer och gjuter vi EWA-plattor som sedan vakuumsugs runt gipsformarna.

Slipning av fotbädden

När du kommer nästa gång ska du ha med dig dina egna skor igen och nu är det dags att slipa och passa in dina nya fotbäddar. Du får också prova att gå med dina fotbäddar och vi gör nödvändiga justeringar för att de ska passa dig perfekt. Det är viktigt att du tar med flera skor som du använder, så att fotbäddarna kommer att passa i alla.

Fotbädden är klar

Efter inpassning och när du känner dig nöjd, kan du börja använda dina nya fotbäddar. Det är viktigt att du vänjer fötter och kropp vid omställningen. Vi brukar rekommendera att du provar någon timme de första dagarna för att sedan öka tiden successivt. Du kommer nästan omedelbart att märka den positiva effekt som en korrekt belastad fot har på hela kroppen.

Skador/diagnoser som kan avhjälpas med fotbäddar

Om du har besvär som kan bero på ett felaktigt belastningsmönster, får du hjälp hos Fotverkstan. Vi gör en visuell gånganalys och videoupptagning för bedömning. Stabila skor och individuellt anpassade fotbäddar för korrigering av felbelastningar rekommenderas.

Ett högt fotvalv belastar främst framfot och häl. Plattfot är den vardagliga benämningen på ett lågt fotvalv. Stabila skor som ger foten rätt stöd och individuellt anpassade fotbäddar som stabiliserar, avlastar och korrigerar fotens belastningsmönster.

En nervåtklämning som uppkommer när nerven mellan mellanfotsbenen och ut i tårna kommer i kläm, irriteras och svullnar. Stabila skor med tillräcklig bredd för framfoten och bra stötdämpning och individuellt anpassade fotbäddar rekommenderas.

Smärta under, i framkant och/eller på insidan av hälen då du står och går. Man kan ha svårt att belasta hälen barfota. Initialt kan man prova stötdämpande hälkil. Stabila, stötdämpande skor och individuellt anpassade fotbäddar om hälkilar inte hjälper.

En av de vanligaste felställningarna, som kännetecknas av att stortån blir sned och grundleden deformeras och tån böjer in mot andra tån. Rymliga skor med tillräcklig bredd för framfoten och individuellt anpassade fotbäddar som korrigerar och stabiliserar.

Stelhet och smärta i stortåns grundled vid avveckling av steget eller när man måste gå ner på huk. Vilovärk efter ansträngning kan efter hand uppträda. Det kan hjälpa med individuellt anpassade fotbäddar med rulle som hjälper dig att avveckla steget.

Smärta över fotryggen beror ofta på felaktiga skor och/eller felaktig belastning av foten. Individuellt utprovade, breda skor och fotbäddar som tillverkas efter just dina fötter. Fotbäddarna hjälper till att avlasta, korrigera steget och att lyfta framfoten.

Orsakas ofta av för små skor. Vanliga symptom är smärta i hälsenan, på mitten eller längre ner där senan fäster mot hälbenet. Man kan känna en svullnad eller knölar på senan. Stabila, bra skor och en lös hälkil eller individuellt anpassade fotbäddar kan bli aktuellt.

En dov, diffus smärta längs nedre delen av underbenets framsida eller insida vid ansträngning. Stabila skor med bra stötdämpning rekommenderas under rehabiliteringsfasen. Individuellt anpassade fotbäddar för avlastning och korrigering.